Forskarsalen

Forskarsalen

Vi har rymliga lokaler med flera datorer som har olika släktforskningsprogram, två microkortläsare och en kopiator för microfilm.

Vi har en fortlöpande insamling av tidningsklipp, där det finns många intressanta artiklar och bilder.
Många CD-skivor som kan vara till stor nytta i din forskning har vi även tillgång till.

Öppettider Forskarsalen:

Måndag – fredag 13.00-16.00
bokningsbara tider 9.00-12.00

Under juni-augusti och julmånaderna kan andra tider förekomma.

Bollnäs Lokalhistoriska arkiv

Föreningar och enskilda personer kan donera eller deponera sitt arkiv hos oss.

Vi registrerar materialet och förvarar det i arkivlokaler med klimat-anläggning mot en årlig avgift.

Priser: Grundavgiften för första året är 300:- plus 100:-/pr. hyllm. Sedan 100:-/pr hyllm/år.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook