Böckerna i hyllan

Smakprov på några av de många böcker som finns i hyllorna…

Arkitekt Carl Bååth och hans verksamhet

Bollnäs 1905-1951 av Karin Ahlfont Bok & Tryck AB Bollnäs 2000

Bollnäs i ord och bild

Bollnäs 50 år 1942-1992 i Ord och Bild Bok & Tryck AB Bollnäs 1991

Växbo By – Förteckning över folk och släkter

Växbo by har på grund av sitt geografiska läge blivit benämnd ”Bollnäs sockens utpost mot soluppgången”. Det var kanske detta citat som gav mig inspiration till att dokumentera befolkningen i byn samt att jag själv har mina rötter på morssidan uppe i Sågbyn där det fanns både bönder, torpare och hantverkare som är värd en dokumentation. Här har funnits befolkning under många århundraden. Växbo by genomkorsas av en mäktig rullstensås som någon gång i tiden genombrutits av en istidsflod och då bildades denna mäktiga sköna och trolska dalgång där ån rinner fram. Detta läge utnyttjades av folket som redde sig sina utkomster utefter ån, hit drog mjölnare, smeder och andra hantverkare. Linhanteringen visade sig också lönande och har nu återuppstått i ny livlig skepnad. Bylivet måste ha varit bullrigt och livligt med tanke på alla smedjor, linklappar, skäktar och grynkvarnar (som sägs ha funnits i nästan varje gård) Tystnaden som infann sig vid helgmål var nog välkommen av många. Här fanns odlingsbar jord och stora skogar, här kunde man leva gott. Mycket folk har passerat under årens lopp och det är detta idoga folk jag vill namnge i min dokumentär ”Växbo by gårdar och folk” Där gårdarnas nummer och folket som bodde där presenteras med utgångspunkt från kyrkoarkiven. Bollnäs maj 2006 Göta Sandqvist

Knisselbo och Västansjö Två byar i Hanebo Sörsocken

Bygdeföreningen Sörsockna I Hanebo Bok & Tryck AB Bollnäs 1998

Växsjö, Sjörgrå och Lottefors

Utforskat och berättat av deltagare i en studiecirkel om bygden. Bok & Tryck AB Bollnäs 1991

Gamla Trönö i Bild

Av Karl- Ingvar Norgren Nyströms Tryckeri Bollnäs 1993 Utgiven av Trönö Hembygdsförening

Enskilda Arkiv Person-, släkt och gårdsarkiv

I Riksarkivet finns stora bestånd av enskilda arkiv, främst person-,släkt- och gårdsarkiv. Dessa är oerhört rika på information men också avskräckande snåriga att hitta i. I denna översikt ges detaljerade upplysningar om beståndens struktur och innehåll. Vägvisaren är sammanställd av Ingemar Carlsson, som i många år ansvarade för Riksarkivets enskilda samlingar. Författaren har lagt ned ett stort arbete på att binda samman de ofta svårt splittrade arkiven genom att lämna en mängd korshänvisningar mellan de olika bestånden. Tryck: Edita Stockholm 2006 Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet Del 8 Band 1-2-3

Vittsjön

Bollnäs största finnskogsby Av Rune Ryngebo

Dala-Gävle Husdjur

Semin 50 år Kokontroll 100 år Av Per J. Lundström Bilder: DGH:s arkiv, Thord Enberg, Axel Helmenius, Lennart Jöhnemark, Bengt Knutsson, Magnus Lindberg, K.G Nilsson, Göte Nyman och Hilding Mickelsson. Tryckt 2001 Ur innehållet: Historisk översikt. Boskapsskötsel före 1900 Avel och raser fram till 1800-talets slut Seminverksamheten Mjölkboskapskontrollens uppbyggnad Bildandet av Dala-Gävleborgs Husdjurstjänst Svensk avel Anläggningar Framtiden

Svenska Landskapslagar

Tolkade och förklarade av Åke Holmbäck och Elias Wessén Södermannalagen Hälsingelagen Förlag: Almqvist & Wiksell Uppsala 1979

Arbrå Industri- och samhällshistoria

Vi har med denna bok, Arbrå Industri- och Samhällshistoria, velat visa den företagsamhet och skaparglädje som funnits i Arbrå genom tiderna. I studiecirkelform har vi försökt att ur tillgängliga källor spegla hur ett samhälle vuxit upp och tagit form genom olika industriers och hantverkares medverkan. Industrierna har betytt mycket för orten, men vi har också belyst andra saker som berör Arbrå och dess invånare: kyrkans historia, fackföreningsrörelsens arbete och nöjesutbudet, för att nämna några exempel. Vi hoppas att denna bok skall komma både yngre och äldre Arbråbor till glädje och insikt om vårt samhälle. Omslagsbild: Bondegatan i Arbrå på 1920-talet Fotograf: Anton Pettersson Tryckt av: Bok & Tryck AB, Bollnäs

Bishop Hill Svensk koloni på prärien

Text: Olov Isaksson Foto: Sören Hallgren LTs förlag. Stockholm 1969 Bishop Hill A Utopia on the Prairie Translation into English by Albert Read I samarbete med Statens historiska museum En berättelse om det märkligaste som hänt i svensk emigrationshistoria. Om de mer än tusen kvinnor och män som för sin tros skull redan 1846, långt före den första stora utvandringsvågen, lämnade hem och släktingar för att följa sin profet Erik Jansson till Amerika och friheten.

Järvsö indelta kompani och Kramstalägret

av Olle Olsson- Brink med redaktionell medverkan av Lars G. Björkman, Järvsö 1988 Tryck: ab romi tryck, Ljusdal Indelningsverkets tid sträckte sig från 1690-talet till år 1901. Under dessa två sekler skedde stora förändringar som kan vara lärorika för vår tid att få kunskap om. Den kan även bidraga till kännedom om Kramsta byns förflutna

Ordbok för släktforskare
Släktforska steg för steg
Hemma i Hälsingland Hälsinge Akademi och bokförlaget Åsak, Delsbo 1991

Bilder och berättelser Den 12 augusti 1988 samlades en grupp kulturarbetare och gamla vänner i Hudiksvall för att bilda Hälsinge Akademi, ett förbund och sedemera en stiftelse med målsättning att stödja kulturen i Hälsingland. Medlemsantalet ska vara tio En kärleksförklaring av Jonas Sima Redaktör skrivare, född 1937. Filmare och journalist, Stockholm och Hölick. Sven O Bergkvist, hövding född 1927 Författare, Stockholm och Bergön. Anders Harning, född 1938. Författare och journalist, Världen och Göteborg. Bisse Thofelt, född 1939.Konstnär, Delsbo. Karl Rune Nordkvist, född 1920. Författare, Bollnäs. Mårten Andersson, född 1934. Konstnär, Freluga och Stockholm. Walter Ramsby, född 1929. Riksspelman, Stocka. Peter Stormare, född 1953. Skådespelare och regissör, Arbrå och Stockholm. Olle Häger, född 1935. TV- producent och författare, Stockholm och Bergvik. Sven Viksten, född 1925. Författare, Färila.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook