Jubileumsskrift

25-års jubileum 1980 – 2005
Förord
Släkt och Bygd 25 år
För bara tre generationer sedan var Sverige ännu huvudsakligen ett jordbruksland. I tilltagande omfattning har samhällsstrukturen förändrats under 1900-talet från övervägande landsbygdsboende till en kraftig befolkningskoncentration i tätorter och snabbt växande storstadsområden. Förändringen fortsätter inte bara genom utflyttning från glesbygd utan också genom flyttningar mellan större orter på grund av arbete. Det leder till att allt fler upplever en uttunnad gemenskap med den släkt och bygd de härstammar ifrån.
Många har ett djupt rotat intresse för släkt och hembygd. För en del kan det leda till en känsla av rotlöshet om man inte kan känna sig fullt ut ”hemmahörig” någonstans. Härur kommer ett behov av att söka efter släktingar i tidigare generationer och kartlägga banden bakåt. Man är intresserad av och vill ha en samhörighet med sin förfäder och den bygd de levde i.
Inte alla har så lätt att söka sina rötter som de vars anor finns i släktböcker. Men utgivningen av sådana är mycket begränsad. De flesta måste ”släktforska” och Forskarföreningen Släkt och Bygd, liksom andra släktforskarföreningar, har en betydelsefull uppgift med att hjälpa till.
Inom bygdeforskningen kan vi komplettera hernbygdsföreningar och museer. Bygdens historia, natur och näringsliv, seder och bruk och olika kulturyttringar är också intressant i samband med släktforskning, Folkmusiken t.ex. liksom våra byggnadstraditioner och de många släktgårdarna har en särskild betydelse i vår bygd. Esaias Tegner yttrade: ”Börden är för den enskilde, vad fäderneslandet är för ett helt folk”
Att ge denna mening konkret innehåll, det skall vi hjälpa till med.
Bollnäs 20050326
Ordförande
Per J. Lundström
Pris 40:-
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook