Förord till ”Släktbok för Bollnäs finnskog”

Förord för sjätte upplagan.

Denna bok sammanställde jag under åren 2000 till 2003. Underlaget har i huvudsak varit
husförhörslängder från 1694 till c:a 1900. De byter sedan namn till församlingsböcker.
Jag har studerat församlingsböcker fram till c:a 1925. Det finns en lag som förbjuder
allmänheten att se i böcker för de senaste 70 åren.
Jag har då i fått förlita mig till några mantalslängder för åren 1930 – 1970. De ger dock inte
lika bra upplysningar utan man får då i stället fått ta hjälp av privatpersoner.
Jag får här framföra ett stort tack till ”Byss-Olle” Lindblom och hans fru Britt i Belsbo för
hjälp med Annefors församling och Erik Johansson, Erik Jonsson, Karl Göte Bramås m fl för
hjälp med Katrinebergs församling samt till många fler för hjälp. Ett tack också till Mats
Östberg som gjort en karta över byarna i finnskogen.
Erik Jonsson lät mig låna sin samling av dödsannonser för de senaste 40 åren. Jag har också
utnyttjat CD-skivan ”Sveriges Dödsbok”
En bok av den här omfattningen kan aldrig bli 100 % riktig. Jag hoppas att de läsare som
upptäcker felaktigheter eller brister, skall meddela detta.

Bollnäs i april 2011.
Sven-Erik Sundqvist

Församlingstillhörighet

Annefors och Katrineberg var egna församlingar 1870 – 1970. Både före och efter dessa årtal
tillhörde de Bollnäs församling med följande undantag. Byarna Katrineberg och Änga-Lillbo
tillhörde Hanebo församling före 1850. Byarna Drängbergsbo, Gällsjön och Rickebo övergick
till Bollnäs församling 1870. Belsbo, Flugbo, Gustafsfors och Hede-Lillbo har endast tidvis
räknats till finnförsamlingen.

Förklaringar

Byarna har tilldelats förkortningar, en eller två bokstäver. Byarna har placerats i bokstavsordning
efter dessa förkortningar. Längst upp på varje sida finns förkortning och bynamn.
Kolumn Nr anger familjens nummer i byn. Om det i kolumnen Från anges enbart en siffra
för mannen eller hustrun, så anger det den familj i samma by som personen kommer från. Om
det t ex står Kä21 så får man först söka byn Kä och sedan där söka familj nr 21. Om det för
barnen anges ett bynamn i denna kolumn så anger det i vilken by barnet är fött. Man kan med
hjälp av detta också kunna följa hur familjen flyttat. Kolumnen Född bör innehålla 8 siffror
som då anger år, månad och datum (ååååmmdd). I många fall vet jag endast år. Om det står
168 i denna kolumn, betyder det att han troligen är född på 1680-talet. Motsvarande gäller
kolumnen Död. Vad kolumnen Flyttat till används för är väl tämligen självklart, men jag har
också använt den till diverse andra kommentarer. I kolumnen Till ser man om barnen som
vuxna bildat egen familj i Annefors eller Katrinebergs församlingar. Beteckningar lika som i
kolumnen Från.
På sista raden för varje familj finns en dokumentation för familjen. T ex 17c52 innebär
Bollnäs församling husförhör 17c och sidan 52. 14k72 innebär Katrinebergs församling
husförhör 14 sidan 72. Dokumentationen kan användas av den som vill kontrollera de
uppgifter jag skrivit in.
Den sista tredjedelen av boken är ett register med alla införda efter födelsedatum. Barn som
dött tidigt finns ej med i registret.

Tillägg

Enligt Sven-Erik Sundqvists önskan har Forskarföreningen Släkt och Bygd övertagit arbetet
med denna släktbok för att revidera och trycka upp nya upplagor. Vi i föreningen ser fram
emot att ni kontaktar oss för kompletteringar och rättelser ni upptäcker.
Ni hittar oss på övervåningen i Bollnäs bibliotek. Tele: 0278-611290
e-postadress: finnskogen@sob-bollnas.se hemsida http://www.sob-bollnas.se
Registret är numera sorterat på efternamn.
Uppgifter med kursiv stil är inte kontrollerbara idag.

Bollnäs oktober 2015, Forskarföreningen Släkt och Bygd

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook