Släktbiten

Medlemsbladet Släktbiten för Forskarföreningen Släkt och Bygd, Bollnäs.

Vår tidning kommer ut 4 gånger om året till medlemmarna.
Ansvarig utgivare är Kerstin Alm

Om ni har något att berätta och som ni vill ha med i tidningen är vi mycket tacksamma för er medverkan.

Skicka ett e-post till sob@sob-bollnas.se, eller kontakta oss direkt via telefon 0278-61 12 90.

Tidigare nummer av Släktbiten Klicka här.
Den digitala versionen från 2010 och framåt  finns här:  http://slaktbok.sob-bollnas.se/slaktbiten
Kräver dock inloggning, som är givetvis är gratis för alla betalande medlemmar!

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook