Soldater

Karta över kompaniområden Klicka här.

Soldatregistret Gävleborg:

Forskarföreningen Släkt och Bygd
Collinigatan 10
821 43 Bollnäs
Tel: 0278-611 290

Regemente:

Hälsinge Regemente.

Avgift:

50:-/uppdrag vid soldatforskning och 120:-/timme för ytterligare forskning.

Soldatlänkar:

Centrala Soldatregister

Krigsarkivet Soldatregister

Länkar, Militära, Soldatforskning, Regementen

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook