Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande: Monica Fäst
Vice ordförande: Sören Thureson
Sekreterare: Ingen fast sekreterare, vi roterar
Kassör: Kjell Bjurman

Övriga ledamöter:
Tony Rödin, Janet Skoglund, Jan Olov Eriksson, Tage Hansson, Alexander Elfving, Maude Nyberg Jonsson, Stina Johansson samt Bente Juel

Valberedning: Lars B Andersson

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook