Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande: Lars B Andersson
Vice ordförande: Monica Fäst 
Sekreterare: Bente Juel
Kassör: KarinBirgit Holst

Övriga ledamöter:
Sören Thureson, Monica Fäst, Tony Rödin samt Tage Hansson.

Ersättare:

Malin Alm, Maude Nyberg Jonsson, Janet Skoglund samt Stina Johansson.

Valberedning: Kerstin Alm (sammankallande), Stina Johansson, Åsa Lennmark.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook