Tore Svedlund

Till minne av Tore Svedlund 1932 – 2021
Bygdehistorikern och släktforskaren Tore Svedlund  har lämnat oss i sitt åttionionde levnads år. Tore var en entusiastisk och engagerad medlem av Forskarföreningen Släkt och Bygd sedan många år. Länge var han dessutom en del av styrelsen och under en period också dess ordförande.

Han delade frikostigt med sig av sin stora kunskapsskatt till föreningen samt till alla och envar. Alltid alert, alltid på språng, kom han hastande för en snabb visit hos föreningen, ofta i väntan på en buss eller ett tåg, för att diskutera en fråga eller slå i ett arkiv. En snabb kopp kaffe och en kaka, sen var han på väg till nästa engagemang.

Nästa engagemang var ofta i Arbrå, som hade en särskild plats i hans hjärta, hos Hembygdsföreningen, arkivet eller systern som han ofta besökte.

Vi kommer att minnas Tore för hans stora kunskap om hembygden och personhistoria, för hans breda kontaktnät, hans värme och hans in det sista stora omtanke om vänner och medmänniskor. Vila frid käre Tore!

Kerstin Alm

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook