AD

SoB ArkivDigital – Funkar bara om din IP-adress är lokal på SoB
Din IP-adress just nu är 3.215.186.30
Det bör vara 185.154.111.118 för att det skall fungera med AD!

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook