Fler Länkar

Beställa Bouppteckningar

Riksarkivet

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930

SCB födda, vigda, döda 1860–1947

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Facebook